Ongevallen tijdens werkuren zijn zeker niet zeldzaam: jaarlijks zijn er maar liefst duizenden ongevallen op de werkvloer. Als je letsel hebt opgelopen tijdens werk, moet je dan direct een letselschadespecialist bellen? Hoe zit dat precies, zeker als je ook nog eens een ZPP’er bent en vanwege het letsel je inkomen dreigt kwijt te raken? In deze blog wordt ingegaan op letselschade en schadevergoeding bij ZZP’ers. De ZZP’er met letselschade neemt namelijk een bijzondere plek in binnen het letselschaderecht wegens zijn positie op de arbeidsmarkt. Des te belangrijker is het als ZZP’er dus om je rechten te kennen!

ZZP’er en arbeidsongeschikt door letselschade?

Een bekende schadepost binnen letselschade is de vergoeding vanwege arbeidsongeschiktheid. Ga maar na: zelfstandigen zijn vaak financieel kwetsbaarder bij ongevallen. Als hij of zij niet kan werken door letselschade, is er immers geen inkomen. ZZP’ers hebben geen collega’s die kunnen inspringen voor zijn opdrachten, dus de kans is groot dat de klussen naar een derde partij gaan. Daarnaast bestaat het risico om (toekomstige) opdrachtgevers te verliezen als het herstel lang duurt. De ZZP’er loopt dus de kans dat hij na zijn herstel simpelweg geen opdrachtgever – en dus geen inkomen – meer over heeft. Dit betekent dat het verlies van inkomsten niet direct ophoudt na het herstel.

Hoe zit het met de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Veel ZZP’ers hebben een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze verzekering dekt een deel van het verlies van inkomsten na bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid door letsel. Maar de verzekering dekt – afhankelijk van de hoogte – niet altijd het volledige inkomen. En vergeet niet dat het vaak enkele maanden duurt voordat een aanvraag verwerkt is. Dat betekent dat een ZZP’er met letselschade vaak alsnog maanden zonder inkomsten zit en dat daarna slechts een deel gedekt is.

Schadeposten bij letselschade

Omdat zelfstandigen vaak direct zonder inkomen zitten na letsel, is een belangrijke schadepost dus veelal ‘verlies van inkomen’. Hier vallen de eerste maanden na het ongeval onder, het deel dat niet gedekt is door de AOV en de verloren inkomsten door verlies van opdrachtgevers. Maar dit zijn zeker niet de enige schadeposten die onder letselschade vallen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het aanpassen van de werkplek, hulp in huis, medische kosten en smartengeld. Deze kosten zijn met behulp van een letselschadespecialist te verhalen op de partij die verantwoordelijk is voor het letsel. De aansprakelijke partij moet ook een belastinggarantie geven, zodat de schadevergoeding gegarandeerd netto is. Op deze manier betaalt de ZZP’er geen inkomstenbelasting over de schadevergoedingen.

Zeker voor ZZP’ers is het van groot belang om gekwalificeerde letselschadespecialisten in de arm te nemen, vanwege hun bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Ben je op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat in  Den Bosch? Neem dan contact op met Brugman Letselschadeadvocaten.